Orvosi tekintély

Az orvostársadalom nagyon erősen hierarchikus. Általános felfogás, hogy a betegnek vakon kell bíznia az orvos tévedhetetlenségében, hiszen gyakran az életéről van szó, és a bizalom megingása elviselhetetlen a beteg számára. Ezért egy magas rangú orvos ítélete nem kritizálható egy alacsonyabb rangú orvos, vagy pláne egy nővér által. Ez egyben azzal is jár, hogy az orvosi hibákra nagyon ritkán derül fény, így az ilyen hibákból a gyakorlat nem képes tanulni, ellentétben például a légi közlekedésben kialakult gyakorlattal, ahol szigorú protokoll írja elő, hogy a hajózó legénység alacsonyabb rangú tagjainak nem csupán joga, de kötelessége figyelmeztetni a kapitányt, ha úgy látják, amit tesz veszéllyel jár.

Mit tart helyes hozzáállásnak az egészségügyben?

A Facebook szavazás eredménye:

A szavazás és a Facebookon a Play Integrity csoportban olvasható hozzászólások összegzése:

Remélem nem tévedek, de én nem látok ellentmondást a Tikk László által javasolt és legnagyobb támogatást (42 szavazat) kapott megoldás és a második legtöbb szavazatot (29 szavazat) kapott megoldás között. Tikk László javaslata szerint „Olyan rendszer kell, amely eleve felkészül a tévedés lehetőségére, s nem csak utólag, de közben is korrigál”; A másik, eredeti alternatíva szerint „Az orvosi hibákat nyíltan és alaposan meg kell beszélni, a tanulságokat levonni, mert csak így lehet javítani az ellátás biztonságát.” Mindkettőnek az a veleje, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, hogy egy alacsonyabb rangú csapattag nem meri figyelmeztetni a magasabb rangút, ahogy erre pl. a műtéti eseteket tárgyaló szakirodalomból nagyon sok példa van.

A tengerész legénység hagyományos hierarchikus rendszere mintájára kialakult légiközlekedési hajózó legénységi normák számos légikatasztrófát okoztak, aminek hatására olyan szabályrendszert dolgoztak ki a légi hatóságok, amelyek éppen azt a követelményt teljesítik, amit ez a két alternatíva, de talán még markánsabban Tikk László alternatívája megfogalmaz. Nem kis részben ennek következtében lett a légiközlekedés elképesztően biztonságos, miközben a műtéti hibákból eredő halálozásra vonatkozó adatok ma is rémisztőek.

De gondolom kilóg a lóláb, hogy ez dilemma általánosítható más, hagyományosan hierarchikus szervezetek és társadalmi rendszerek esetére. Számomra szívmelengető visszajelzés, hogy ilyen nagy arányban támogatták a szavazók azt a felfogást, amely elutasítja a szélsőségesen tekintélyelvű szervezeti működést.