Jogrend

Egy Magyarországon élő muszlim házaspár el akar válni. Ragaszkodnak hozzá, hogy ne a magyar jog szerinti eljárással, hanem a saríja szerinti eljárással bonyolódjon le és váljon jogerőssé a válás. Ez például azt jelenti, hogy két nő vallomása egyenértékű egy férfi vallomásával. Ehhez az eljáráshoz rendelkezésre állnak azok az elöljárók, akik le tudják bonyolítani a válást a saríja szerint. Elfogadhatónak tartja-e a kérést?

A Facebook szavazás eredménye:

A szavazás és a Facebookon a Play Integrity csoportban olvasható hozzászólások összegzése:

A dilemma lényege nyilván arra irányult, hogy egy eltérő normákat valló kultúrájú kisebbségnek alkalmazkodnia kell-e a befogadó ország jogrendjéhez, vagy megilleti az eltérő normák érvényesítésének szabadsága. Ez különösen a muszlim normák és különösen a nők jogait illető muszlim normák esetében kényes, innen van ez a viszonylag békés dilemma. Tehát ebből a szempontból nem lényeges az egyébként jogos észrevétel, amit sokak megtettek: más az államilag szentesített házasság és más az egyházi, pl. a katolikus is. Tehát a dilemma lényegét illetően elsöprő többséggel azon az állásponton voltak a szavazók, hogy a befogadó ország normarendjét kell tudomásul venni a kisebbségnek: 35-+16=51 szavazat. A normák megválasztásának teljes szabadsága mellett öten tették le a voksukat.

A dilemma ilyen megfogalmazása sarkító és leegyszerűsítő volt, így örömmel tapasztaltam, hogy a kommentálók körében elég alapos ismeretek vannak a finomságokat illetően. Érdemes ezért a Facebook csoportban a hozzászólásokat is elolvasni.

4Kinga DrBakó and 3 others