A jó kislány dilemmája

Egy érettségiző lány minden tárgyból jelesre áll, kivéve a magatartást, ami közepes. Ez nem véletlen, ő akarja, hogy így legyen, irtózik attól, hogy „jó kislánynak” tartsák. A tantestület tárgyalja az év végi bizonyítványokat. Felmerül, hogy nagy kár ennél a lánynál az a magatartás hármas, jobb képet festene róla is és az osztályról is, ha szín jeles lenne. Többen javasolják, hogy élve a jogukkal, adják meg a lánynak magatartásból is a jelest. Ön az osztályfőnök.

Mit képviselne?

A Facebook Play Integrity csoportjába így szavaztak:


Nem szokványos dilemmának bizonyult az eset, ami valóságon alapul. Valószínűleg a kislány motivációi nem váltak világossá, érthető módon, így a legtöbben (60%) Sükösd Anikó tisztázó alternatívájára voksoltak. A második legerősebb álláspont a ragaszkodás szigorúan az igazsághoz. Ez egyébként abból a szempontból is támogatható alternatíva, hogy megegyezik a kislány szándékaival. A többi, kis támogatottságú változat a magatartás, mint érdemjegy komolytalanságát érintette. Pedig egy igazi poroszos, jó alattvalót nevelő iskola számára ez kiemelten fontos.