Mit jelent az integritás-menedzsment?

Egy rövid, bevezető kurzus ebbe a korszerű vállalat- és szervezetirányítást támogató módszerbe, amelynek célja a szervezeti értékek, célok, szabályok és viselkedések összhangjának megteremtése. A rövid kurzus a módszer eredetét, logikáját, céljait és főbb eszközeit mutatja be. (Link a kurzsuhoz a webuni.hu oldalom)

A kurzust azért készítettem, mert ma Magyarországon a céges gyakorlatban alig ismert ez a megközelítés, pedig a nemzetközi tapsztalataim szerint megkérdőjelezhetetlenül korszerű és hasznos. Célja a vállalkozás, cég, szervezet belső konzisztenciájának és biztonságnak megteremtése, kollektív értékteremtő képességének erősítése rendszerszerű, folyamatos “apró munkával”.

Bár az integritás-menedzsment, mint módszer kialakulása az antikorrupciós törekvésekhez kapcsolódik, és ma Magyarországon is legtöbbször ennek kapcsán esik szó róla, véleményem szerint az integritás és integritás-menedzsment sokkal tágabb vonatkozásban értelmezhető. Nem valaminek a megakadályozására, hanem egy állapot létrehozására irányul. Ebben a kurzusban az integritás-menedzsmentnek ezt a pozitív, alkotó oldalát kívánom bemutatni, amelynek célja egy erős, reziliens (dinamikusan alkalmazkodó) szervezet építése. Egy olyan cég vagy szervezet fejlesztése, amely összhangba tudja hozni értékeit, céljait, működési szabályait, valamint a szervezeti és munkatársi viselkedéseket. Ahol a compliance, azaz a megfelelőség állandó állapot.

A célom az, hogy megértessem az integritás-menedzsment alapelveit és bemutassam a legfontosabb eszközeit. Megismertessem ezt a vezetői- és irányítási megközelítést, felkeltsem az érdeklődést az integritás-menedzsment vállalati alkalmazása iránt, és kedvet csináljak ahhoz, hogy a témáról hamarosan megjelenő részletesebb és mélyebb kurzusaimat is meghallgassa.

Ha kérdése van, vagy a kurzus után szeretne velem a témáról röviden beszélni, kérem, jelezze! Találkozzunk az MS Teams platformon egy rövid beszélgetésre!

A kurzus a webuni.hu oldalon a következő linken érhető el.