Integritás és értékek

Az integritás mindazok számára, akik találkoztak a fogalommal, alapértelmezésben valami nagyon pozitív dolog. Szépen ragadja meg ezt az felfogást Barbara Killinger meghatározása: „Az integritás személyes választás, elköteleződés a mellett, hogy megbecsüljük a morális, etikai, spirituális, és művészi értékeket és elveket.”

Kiegészíthetjük ezt azzal az általános felfogással, hogy azt az embert jellemzi integritás, akinek a tettei összhangban vannak az általa vallott és hangoztatott elvekkel. „Walk the talk” – mondja az angol, vagy visszájáról, akire nem áll, hogy „bort iszik és vizet prédikál.” De idézhetjük Polonius híres intelmét fiához, Laertes-hez a Hamletből: „Légy hű magadhoz, s így, mint napra éj következik, hogy ál máshoz se léssz.” – Arany János kicsit régies, nehéz, de gyönyörű és pontos megfogalmazásában.

Eddig látszólag minden rendben van. Ami ezekből és a hasonló gondolatokból nem világlik ki egyértelműen, pedig a kutya ott van eltemetve, hogy mik ezek az értékek, amelyekhez hűek vagyunk, amelyekkel összhangban cselekszünk?

Ha már Shakespeare-t idéztük, jusson eszünkbe III. Richárd híres nyitó monológja: „…Úgy döntöttem, hogy gazember leszek.” És csakugyan. Az egész dráma arról szól, hogy miként cselekszik ezzel a döntésével összhangban. Mi ez, ha nem integritás?!

Az integritás tehát önmagában nem lehet érték, hanem azon fordul meg a dolog, hogy milyen értékekhez vagyunk hűek. S a következő kérdés az, hogy képesek vagyunk-e megteremteni e deklarált értékeink és a tényleges cselekedetink közötti összhangot, az integritást.

Amiről most szó volt, az a személyes integritás. De ugyanezt elmondhatjuk a szervezeti integritásról is. Ismét egy meghatározás – ez most tőlem, összhangban a szakirodalomban fellelhető definíciókkal: Szervezeti integritásról akkor beszélünk, amikor az egész szervezet, minden egyes alkalmazottja, tagja, vezetője a szervezet deklarált értékeinek megfelelően viselkedik. Nem nehéz ezt a meghatározás érvényesnek tekintenünk a Cosa Nostrára vagy az Al Kaidára, vagy a Ku-Klux-Klan-re, hogy most a náci és bolsevik rendszereket ne is emlegessük.

Az integritásnak óriási jelentősége van minden szervezet sikere szempontjából, de az első lépés a deklarált értékek alapos végig gondolása.