Pozitív változás

Néhány napja a The Economist reggeli Espresso-ja egy Sinclair Lewis idézettel végződött: „Az a probléma ezzel az országgal … hogy túl sokan mondják, hogy ’az a probléma ezzel az országgal …’” Ez a gondolat cégekre is érvényes. De van ellenszer is! Egy ilyen az Appreciative Inquiry, vagy röviden AI.

Fontos minden cégben és szervezetben a hibák elemzése és megértése, hiszen erre épülhet a korrekció. Ugyanakkor korszakalkotó eredményt ritkán hoz a hibajavítás. Gyakran inkább foltozgatáshoz vezet. Ráadásul, ha nagyon elmerülünk a problémák elemzésében, önbizalmunkat és kedvünket is szegheti. Nem marad energia a megújulásra.
Az AI az erősségekre összpontosító változásmenedzsment. Ahhoz segíti a céget, hogy a munkatársak közösen fedezzék és ismerjék fel azokat a pozitív elemeket, erőforrásokat és lehetőségeket, amik jó teljesítményekhez, sikerekhez vezettek. Azzal kezdődik, hogy megosztják azokat a tapasztalataikat, amikor ők és a szervezet a legjobb teljesítményeit nyújtotta. Ezzel a hangsúly átkerül arról, hogy „mi a probléma ezzel a szervezettel”, arra, hogy milyen erősségekre építve lehet még jobbá tenni. Ez a pozitív hozzáállás óriási energiákat képes felszabadítani a szervezetben, tudatosítja a szervezet tagjaival, hogy mire lehetnek büszkék, ami az erősebb azonosulásnak is alapja. Ha ebből a pozitív alapálásból mérjük fel a szervezetet, akkor a felmerülő problémák is más megvilágításba kerülnek, a hangsúly teljesen a megoldásra helyeződik. Ez különösen fontos mozzanat egy olyan országban, mint a miénk, ahol nagyon erős a „panaszkultúra.”
Az AI a cég integritását erősíti. Integritást a teljesség és konzisztencia értelmében is. Lényeges benne a közös elemzés a munkatársakkal, amelybe bekapcsolódnak a legkülönbözőbb nézőpontok és tudások, így a működési rendszerre tudnak együtt rápillantani a résztvevők, és így az egész céget, a rendszert tudják alakítani. Másrészről a közös folyamatban a cég megtalálja a közös, alkotó vezérfonalat, amit mindenki elkötelezetten támogatni tud. Ettől lesz közös logikája a döntéseknek. Olyan logika, amiben az agyak és szándékok össze tudnak kapcsolódni. És ez a közös logika nem csak technikai, hanem bizalomra, kapcsolatra és közös kultúrára épül, amiben megszülethetnek alkotó gondolatok. Együtt formálják a résztvevők a jövőt, ami már mindenkiben körvonalazódott, de még nincs meg. Viszont, attól, hogy ez közös és mindenki ismeri, meg is tudják közösen valósítani.
Az AI lényeges sajátossága, hogy nem kampány jellegű, nem egyszeri beavatkozás, hanem a szervezetre jellemző attitűd. Ciklusokban működik a felfedezéstől a megálmodáson és tervezésen át a magvalósításig, s megint elölről. Természetes módon valósít meg egy dinamikus szervezetet, ami sikerrel képes alkalmazkodni a 21. század „illékony, bizonytalan, komplex és kétértelmű” (VUCA) világához.