Kulcsértékek

Nemzetközi gyakorlatban egyre inkább köztudott hogy egy szervezet kultúrája meghatározza a hatékonyságát és eredményeit (link blog). Az egészséges szervezeti kultúra nem egyszerűen valami, ami jó ha van, hanem létkérdés.

David Gabler a The 3 Power Values című könyvében azt az állítást fogalmazza meg, hogy három értéknek – az integritásnak, elkötelezettségnek és átláthatóságnak – kulcsszerepe van abban, hogy egy szervezet biztonságosan és hatékonyan működjön. Ezt a három értéket nevezi Power Values-nak. Jobb ötlet hiányában én kulcsértéknek fordítottam.

Gabler gondolatmenete nagyon egyszerű és logikus. Amennyiben a munkatársaknak fontosak a szervezet céljai, elfogadják az értékeit és vezérelveit, tisztességesek és a folyamatok átláthatóak, akkor nagyon nehéz egy-egy kollégának külső nyomásra, vagy krízis helyzetben a céloktól és normáktól eltérülni, mert az eltérülés sokak számára látható és érzékelhető, így amikor a főnök nem látja, vagy nincs is ott, a többi munkatárs rálátása akkor is biztosítja a korrekt működést.

Érdemes ezt kicsit részletesebben is végiggondolni. Olyan szervezetben is, ahol az értékek és célok tisztázottak, és a munkatársak számára érthetőek, egyes célok és értékek gyakran konfliktusba kerülnek. A legyakoribbat említve: a minőség és takarékosság mérlegelése. Az, hogy a konfliktust a munkatárs milyen megoldással oldja, milyen mértékben áldoz az egyikből vagy másikból, és milyen kockázatot vállal ezzel, nemcsak racionális szakmai megfontolásokon múlik, hanem a szervezeti kultúrán és a döntéshozó értékválasztásán. Márpedig pont ezeken a nehéz döntéseken múlik, hogy a cég biztonságosan teljesíti-e e céljait. Olyan megoldások születnek, amelyek vállalhatóak a munkatársak előtt, felvállalhatóak a nyilvánosan is és nem kockáztatják a szervezet hírnevét.

A három érték közül az elkötelezettség a cég céljai és értékei mellett, a szándékokat koordinálja, az integritás, a becsületes döntéseket és cselekvést, míg az átláthatóság azt biztosítja, hogy sokan láthassák és érzékelhessék azt, ami történik. Hogy legyen belső nyilvánosság, a team, a szervezeti egység, az egész szervezet szintjén, meg a stakeholderek felé is, mert a nyilvánosság csökkenti a kockázatát, hogy bárki megpróbál olyat tenni, amit egyébként büszkén nem tudna vállalni. Az átlátható rendszer legfontosabb hozadéka, hogy láthatóvá, és így javíthatóvá válnak a hibák is. Ezért tud ez a három kulcsérték a biztonságos működés katalizátora lenni.

Gabler másik fontos állítása az, hogy ha a három kulcs értéket komolyan veszi a vezetés, az abban is segít, hogy a szervezeti kultúra elvont fogalom helyett opracionalizalható tevékenységgé váljon. Amennyiben a vezetés eldönti, hogy e három kulcsértékre áldoz, a megvalósítás már szakmai kérdés. Pontosan meghatározható, hogy mely tevékenységekkel lehet az elköteleződést és integritást erősíteni, és mely lépések szükségesek az átlátható működéshez. Csak a megfelelő szakembereket kell megtalálni.

Kapcsolódó blog bejegyzések

Sakkjátékos vagy kertész legyen a vezető?

A világ legetikusabb cégei

A gyakorlati megvalósításról

Műhelybeszélgetés az integritásról a szervezetben és vezetésben

Vezetői integritásfejlesztő tréning