Női dilemma – A Woman’s Dilemma

ENGLISH TEXT BELOW

Képzelje el, hogy Ön Adél, egy 27 éves nő, aki neves egyetem elvégzése után egy komoly tanácsadócégnél kezdett dolgozni két éve. Feladata a háttérkutatás, irodalom és adatelemzés, a vezető tanácsadók munkájának támogatása. Nagyon elkötelezett, élete a munka, legalább 50-60 órát dolgozik hetente.

A cég vezetői és vezető tanácsadói mind férfiak, ők képviselik a céget tárgyalásokon és ők vezetik a munkákat. Ön abban reménykedik, hogy évek múlva talán sikerül komolyabb munkákat is kapni és a vezető tanácsadók közé bekerülni. Talán Ön lesz az első nő, aki a férfi csapatba bekerül.

Egyik reggel e-mail-t kap Zoltántól, attól a vezető tanácsadótól, aki az egyetemen tanította, majd a céghez hívta és folyamatosan támogatta. A levélben az áll, hogy egy fontos tárgyalásra Önt is elvinnék. Furán érzi magát, mert a cégnél beosztottakat nem szokás külső tárgyalásokra vinni és a témához nem is ért.

Amikor Zoltánt kérdezi, ő azt mondja, hogy fontos elhozni a munkát egy nagy nemzetközi szervezettől, ahol a nemek egyenlő képviselete fontos téma. Talán segít, ha egy nő is van a csapatban.

Elmegy a tárgyalásra? Vagy visszautasítja?

ENGLISH

Imagine that you are Adele, a 27 years old woman. You started to work for a leading consulting firm after your studies at a prestigious university. Your task is to do data and literature desktop research. You are deeply committed, work 50-60 hours a week.  

In the firm partners and senior staff are male. They lead the projects and represent the company at meetings. You hope that one day you will get serious positions in projects and become senior staff. Maybe you would be the first woman in the male team.

This morning your received an e-mail from Zoltán, the senior partner who invited you to join the firm and has always supported you. He invited you to take part in an important meeting. You feel uneasy because, by rule, junior staff do not participate at meetings and you have no expertise in the subject.

When you ask Zoltán, he tells that they need to get a contract from a large International NGO where balanced representation of women is an important issue. They feel it might help if a woman is also in the team representing the company.

Would you go? or Would you refuse?