Őrült vagyok?

Ma reggel egy riportot hallgattam egy pszichológussal a kemény, tekintélyelvű nevelés káros hatásairól a gyerekekre. Lehet, hogy őrültség, de nekem erről is az jutott eszemben, hogy ezen keresztül milyen jól el lehet magyarázni az integritás lényegét.

A riportban a pszichológus azt fejtegette, hogy a tekintélyelvű nevelés – bár nagyon elterjedt a régiónkban – nem segíti az önbizalom, és a kritikus gondolkodás és problémamegoldás képességének kialakulását.  Az a tapasztalatom, hogy ez a tekintélyelvű minta erősen jelen van a vezetésről kialakult képzetekben is. Kelet-európai vezetői tréningeimen, amikor indításként magunkkal hozott vezető képeinket egyeztetjük, szinte mindig felmerül az karizmatikus vezető és gyorsan kiderül, hogy autokratikus irányítási és behódoló viselkedési minták húzódnak mögötte. Az erős vezér, aki rendet tud tartani, és a környezetéhez tartozás biztonságérzetet ad.

Személyfüggő biztonságot.

Személyhez kötött biztonságot.

Személyes kapcsolathoz kötődő biztonságot.

A személyes körhöz tartozó biztonságot. A bennfentes körhöz kapcsolódó biztonságot.

Személynél kijárható biztonságot.

Igen, ez a szervezeti integritás pontos ellentéte. Félreértés ne essék! Nem a hiteles és karakteres vezető, hanem az a képzet, hogy az erős vezető garantálja  biztonságot. A szervezeti integritás a szervezeté, és a kialakított működési rendszer sajátja. Nem a vezető egyedi döntései, vagy köreihez való viszony, hanem kialakított rendszer működése adja a biztonságot az integráns szervezetben. Az emberi méltóságot és biztonságot.

Az integritás azt jelenti, hogy a szervezet, vagy cég értékeinek követésében és szabályainak betartásában bízhatok. Ha ezeket a szervezet tagjai is ismerik, és komolyan veszik, betartják, biztonságban vagyok. Tudom, hogy mi történhet velem, és hogy a jogos jussomat megkapom. Egy szervezet vagy vállalkozás, amelyben közös értékek, elfogadott és alkalmazott szabályok rendszere működik, biztonságot ad, véd alkalmazottat és vezetőt egyaránt. Ez az integritás. Az értékek és szabályok elfogadottsága és alkalmazása a működésben. Az integráns rendszer, értékek és szabályok rendszere és az alapján történő működés, aminek elengedhetetlen feltétele a vezető integráns személyisége, példája, működése. A jól látható minta és elkötelezettség a rendszer működtetésére.

Ilyen rendszerben, közösségben, környezetben nem kavarok, mert kitaszít, de nem is kell kavarnom, mert becsületes jussomat megkapom. Nem kell személyekhez, csoportokhoz kapcsolódnom, kijárnom előnyöket, dörgölőznöm, hanem jogom a szabályok szerinti megítélés és előny. És ezt biztonsággal, méltósággal követelhetem. Gerinces, magabiztos munkatársakat vonz és fejleszt ez a rendszer, akik a kereteket tiszteletben tartva mérlegelni, problémákat megoldani, dönteni tudnak és ezzel hozzájárulni a cég hatékony működéséhez.